• Zleć naprawę w iHelp!

Zlecenie serwisowe

Wybierz urządzenie:

Model

Numer seryjny/ IMEI:

Dokładny opis usterki:

Hasło/ kod odblokowania: **

Czy sprzęt zawiera istotne dane?

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny/ adres zwrotny:

Dane do faktury VAT:

  • Zleć naprawę w iHelp!

Wycena naprawy

Wybierz urządzenie:

Model

Numer seryjny/ IMEI:

Dokładny opis usterki:

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

* Pole wymagane

** Urządzenie przekazane do serwisu powinno znajdować się w stanie umożliwiającym wykonanie diagnostyki przed i po naprawie:
– Przywrócone do ustawień fabrycznych (wyzerowane).
– W przypadku chęci zachowania danych, z WYŁĄCZONYM kodem blokady ekranu/hasłem.
– Jeżeli uszkodzenie urządzenia uniemożliwia wykonanie powyższych kroków bądź urządzenie zostało przekazane w celu odzyskania danych, prosimy o udostępnienie kod blokady ekranu/hasła.

W miarę możliwości prosimy, aby przekazywane urządzenia były WYZEROWANE.